حداقل سه حرف برای جستجو وارد کنید...
به ایران معدن، معدن معادن ایران خوش آمدید!

کريزوکل ماهرخ نيشابور

وضعیت معدن
نوع محصول
درباره این معدن
مشخصات معدن کريزوکل ماهرخ نيشابور واقع در استان خراسان رضوی تولید کننده عدم انتخاب و کریزوکل در ایران معدن.

اطلاعات محصولات معدن
نوع محصول معدن
محصولات معدن
اطلاعات جغرافیایی
استان
بخش استان مرکزی
شهر مرتبط فیروزه
آدرس 91ک ش غ نیشابور