حداقل سه حرف برای جستجو وارد کنید...
به ایران معدن، معدن معادن ایران خوش آمدید!

نمک دشت گل

وضعیت معدن
نوع معدن
نوع محصول
درباره این معدن
مشخصات معدن نمک دشت گل واقع در استان خراسان رضوی تولید کننده سنگ نمک، عدم انتخاب و نمک سنگی در ایران معدن.

اطلاعات محصولات معدن
نوع محصول معدن
محصولات معدن
اطلاعات جغرافیایی
استان
بخش استان جلگه رخ
شهر مرتبط مشهد
آدرس 129ک ج غ مشهد