حداقل سه حرف برای جستجو وارد کنید...
به ایران معدن، معدن معادن ایران خوش آمدید!

مرمر آراگونيتي کلاته عربها

وضعیت معدن
نوع معدن
درباره این معدن
مشخصات معدن مرمر آراگونيتي کلاته عربها واقع در استان خراسان رضوی تولید کننده عدم انتخاب در ایران معدن.

اطلاعات محصولات معدن
نوع محصول معدن
محصولات معدن
اطلاعات جغرافیایی
استان
بخش استان ثبت نشده.
شهر مرتبط ثبت نشده.
آدرس ثبت نشده.