حداقل سه حرف برای جستجو وارد کنید...
به ایران معدن، معدن معادن ایران خوش آمدید!

گرانيت فاضلي

وضعیت معدن
نوع معدن
درباره این معدن
مشخصات معدن گرانيت فاضلي واقع در استان خراسان رضوی تولید کننده عدم انتخاب در ایران معدن.

اطلاعات محصولات معدن
نوع محصول معدن
محصولات معدن
اطلاعات جغرافیایی
استان
بخش استان ثبت نشده.
شهر مرتبط تایباد
آدرس بخش مرکزی دهستان کرات آبادی فرزنه جاده اصلی تایباد جاده رهنه فرزنه 20 کیلومتر به سمت خواف روستای کرات فرزنه