حداقل سه حرف برای جستجو وارد کنید...
به ایران معدن، معدن معادن ایران خوش آمدید!

گرانيت گوين

وضعیت معدن
نوع معدن
درباره این معدن
مشخصات معدن گرانيت گوين واقع در استان خراسان رضوی تولید کننده عدم انتخاب و گرانیت در ایران معدن.

اطلاعات محصولات معدن
نوع محصول معدن
محصولات معدن
اطلاعات جغرافیایی
استان
بخش استان ثبت نشده.
شهر مرتبط سبزوار
آدرس 55 ک ش سبزوار