حداقل سه حرف برای جستجو وارد کنید...
به ایران معدن، معدن معادن ایران خوش آمدید!

تراورتن چاهوک

وضعیت معدن
نوع معدن
درباره این معدن
مشخصات معدن تراورتن چاهوک واقع در استان خراسان رضوی تولید کننده تراورتن و عدم انتخاب در ایران معدن.

اطلاعات محصولات معدن
نوع محصول معدن
محصولات معدن
اطلاعات جغرافیایی
استان
بخش استان سلیمان
شهر مرتبط زاوه
آدرس ثبت نشده.