حداقل سه حرف برای جستجو وارد کنید...
به ایران معدن، معدن معادن ایران خوش آمدید!

مرمريت حصارک بجستان

وضعیت معدن
نوع معدن
درباره این معدن
مشخصات معدن مرمريت حصارک بجستان واقع در استان خراسان رضوی تولید کننده عدم انتخاب در ایران معدن.

اطلاعات محصولات معدن
نوع محصول معدن
محصولات معدن
اطلاعات جغرافیایی
استان
بخش استان ثبت نشده.
شهر مرتبط ثبت نشده.
آدرس ثبت نشده.