حداقل سه حرف برای جستجو وارد کنید...
به ایران معدن، معدن معادن ایران خوش آمدید!

مرمر و مرمريت شبناز

وضعیت معدن
نوع معدن
درباره این معدن
مشخصات معدن مرمر و مرمريت شبناز واقع در استان خراسان رضوی تولید کننده عدم انتخاب و مرمر و مرمریت در ایران معدن.

اطلاعات محصولات معدن
نوع محصول معدن
محصولات معدن
اطلاعات جغرافیایی
استان
بخش استان رضویه
شهر مرتبط مشهد
آدرس 52 ک ش ش مشهد