حداقل سه حرف برای جستجو وارد کنید...
به ایران معدن، معدن معادن ایران خوش آمدید!

مرمريت پاسارگاد

وضعیت معدن
نوع معدن
درباره این معدن
مشخصات معدن مرمريت پاسارگاد واقع در استان خراسان رضوی تولید کننده عدم انتخاب و مرمریت در ایران معدن.

اطلاعات محصولات معدن
نوع محصول معدن
محصولات معدن
اطلاعات جغرافیایی
استان
بخش استان مركزی
شهر مرتبط بجستان
آدرس 20 ك شرق بجستان