حداقل سه حرف برای جستجو وارد کنید...
به ایران معدن، معدن معادن ایران خوش آمدید!

لپرشيران 1

درباره این معدن
مشخصات معدن لپرشيران 1 واقع در استان خوزستان تولید کننده عدم انتخاب و مرمریت در ایران معدن.

اطلاعات محصولات معدن
نوع محصول معدن
محصولات معدن
اطلاعات جغرافیایی
استان
بخش استان مرکزی
شهر مرتبط ایذه
آدرس ثبت نشده.